dF

AS Saurix Petroleum omab kaasaegset autoparki ja väljaõppinud personali kütuse transportimiseks.

Heledaid vedelkütuseid transportivad paakautod on varustatud koguseloenduriga, mis võimaldab tankida liitri täpsusega ja tasuda vastavalt tangitud liitritele.

Paakautod on varustatud pikkade voolikutega, mis tagab ligipääsu kaugematesse ja kitsamatesse kohtadesse.

Tumedaid vedelkütuseid ja bituumenit transportivad paakautod on varustatud termoisolatsiooniga ja kompressoritega.

Kõik vedelkütuseid transportivad paakautod on taadeldud.

Lisaks pakub AS Saurix Petroleum klientidele nende oma vedelkütuste transporditeenust.